مرور برچسب

دلیل عطسه

مکانیسم عطسه به چه صورت است؟

مکانیسم عطسه به چه صورت است؟ مکانیسم عطسه به چه صورت است ؟کسانی که عطسه می کنند دچار چه واکنشی در مجرای تنفسی و بینی خود می شوند تاکنون هیچ کس با چشم باز عطسه نکرده است تحریک بینی باعث بروز عطسه در افراد سرماخورده می شود واکنش های عصبی نیز…