از عفونت ساده، تا ابتلا به سرطان

آیا عفونت می تواند باعث ابتلا به سرطان شود؟

برخی ویروسها و باکتریها می توانند فرد را مستعد ابتلاء به عفونت
نمایند.

 

عفونتهای ویروسی

این مسئله در مورد همه ویروسها صدق نمی کند. تنها ویروسهایی که
توانایی ایجاد تغییر در ساختمان ژنتیکی سلول را دارا هستند می
توانند شانس ابتلاء به سرطان را افزایش دهند. تحقیقات، رابطه برخی
از این ویروس ها با سرطان های مختلف را به اثبات رسانیده است. از
جمله:

ویروس HIV

ویروس پاپیلومای انسانی

هپاتیت B و C

ویروس اپشتین بار

لوسمی انسانی سلولهای تی  (HTLV-1)

 

عفونتهای باکتریایی

مطالعات در این زمینه ادامه دارد ، اما در بین باکتریها تنها
رابطه هلیکوباکتر پیلوری که در معده برخی افراد وجود دارد با
سرطان معده به اثبات رسیده است.

 

عفونتهای انگلی

شیستوزوما

در بین انگلهای انسانی شیستوزوما شناخته شده ترین انگل مرتبط با
سرطان است که احتمال ابتلاء به سرطان دیواره مثانه را افزایش می
دهد.ظاهراً ربطی به عوامل صنعتی و شغلی ندارد ، اما درمحیط های
صنعتی، آلودگی به این انگل بیشتر است. شیستوزوما در بافت مثانه
لانه گزینی کرده، موجب سرطان مثانه می شود.

منبع: سیمرغ

 

 

download here

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.